Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

15:36
3388 0e74
Reposted fromaniczorka aniczorka viajessamine jessamine
15:36
4125 1740
15:33
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajessamine jessamine
15:32
0604 1b7a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajessamine jessamine
15:32
0375 19e1 500
Reposted fromoutline outline viajessamine jessamine

July 30 2017

21:06
20:20
20:15
5509 f362
Reposted fromretro-girl retro-girl
20:08
20:05
1672 5ccb
19:58
hihi, "napewno widziałeś", hihi, ok, jeden widziałem :D Billy Elliot. Dobrze mi się wbiła do głowy jedna scena... jak biegnie przy utworze sex pistols(?) przez osiedle. Ale widziałem go zaraz po premierze czyli kawałek czasu temu... Wszystko dodaje do listy "do zobaczenia" :) DZIĘKI!

July 29 2017

22:09
1441 984d
Reposted fromproof proof viagdziejestola gdziejestola
19:55
Reposted fromFlau Flau viajessamine jessamine
19:54
8856 aca3
ontgroening RUG ?
Reposted fromsosna sosna viajessamine jessamine
19:53
1594 3527
Reposted fromlaluna laluna viajessamine jessamine
19:53
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajessamine jessamine
19:52
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajessamine jessamine
19:52
3212 eefa 500
Reposted fromturquoise turquoise viajessamine jessamine
19:51
Dzieki, ale już widziałem, nie przypadł mi do gustu. Strasznie się dłużył... Komediodramat to żaden problem, ale ten film miał własny tryb życia. Można powiedzieć, że za bardzo włoski? 
18:22
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl