Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

22:08
9330 fd59 500
Reposted fromMadristas Madristas viakobiety kobiety

March 14 2018

21:12
5326 7fb5 500
Reposted frommhsa mhsa viamole-w-filizance mole-w-filizance
21:10
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
21:09
4559 dbcd
21:08
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromnutt nutt vianiespokojna-dusza niespokojna-dusza

March 09 2018

22:22
6067 c4d8
Reposted fromDarthWillow DarthWillow viaLuukka Luukka
22:04
4948 4fcf
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
22:03


Metamorphosis Of a Caterpillar
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaLuukka Luukka
22:01
4573 7ed0
Reposted frommarrcin marrcin viaweruskowa weruskowa
22:01
0829 cb64
Reposted fromgreensky greensky viabisia bisia
22:00
https://78.media.tumblr.com/e2b22f91d260a1dc73cd66787cb3d925/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/32951c969182f4cb5eefff8b6c504f6d/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to3_540.gif
https://78.media.tumblr.com/6804aa216ffe690d135b4ad3daa28ab5/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to8_r1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/9f3c6165a8ce62548fbace7e1a0a16a9/tumblr_p2ai30LxLq1wmy13to6_r2_540.gif
Reposted fromstylte stylte viafilmowy filmowy
21:59
https://78.media.tumblr.com/b2a440ef19a84bcc7fff5c208c33c420/tumblr_p221p3Q7ff1w0gw85o1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/fb0102de8e6f532521ecf1f5c233dd0b/tumblr_p221p3Q7ff1w0gw85o2_r1_540.gif
Reposted fromstylte stylte viafilmowy filmowy
21:58
0147 2288 500
Reposted from777727772 777727772 viamr-absentia mr-absentia
21:57
21:57
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Reposted fromnonecares nonecares viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:49
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia

March 08 2018

22:02
9759 cdf6 500
Danuta i Marek Grechutowie w mieszkaniu na krakowskich Dębnikach w 1970 roku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiamnotarobot iamnotarobot

March 07 2018

21:39
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoppyseed poppyseed
21:36
3432 249f
Reposted fromfelicka felicka viascorpix scorpix
21:21

w: Wroclaw [Wroclove]

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl