Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

20:31
8779 cba4 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
20:17
3150 54b0
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaLuukka Luukka

May 25 2018

21:03
1175 98ba 500

malibudaniel:

hey mtv and welcome to my crib *bounces up stairs*

May 04 2018

21:26
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima viagitana gitana
20:58
Reposted fromfungi fungi viagitana gitana
20:50
"Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny."
-Johnny Depp
Reposted fromHekate81 Hekate81 viajeszczenie jeszczenie
20:46
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
20:40
6034 a678
Reposted fromsaku saku viamental-cat mental-cat
20:36
4399 1113 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
20:36
1590 b855

April 25 2018

21:04
20:59
Reposted fromewelina ewelina viairmelin irmelin

April 18 2018

20:43
7508 b0ce 500
Reposted fromlujek lujek viamole-w-filizance mole-w-filizance
20:39
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viascorpix scorpix
20:34

April 17 2018

20:58
5818 cefe
Reposted frompszemek pszemek viaMagoryan Magoryan
20:53
7541 6d22
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viaSurvivedGirl SurvivedGirl
20:49
0389 5957 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viafilmowy filmowy
20:49
4720 dea3
Reposted fromidiod idiod viamyfuckingreality myfuckingreality
20:47
Reposted fromedcW edcW viaMagoryan Magoryan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl